Cazier judiciar

Tipărire

- Persoanele fizice născute în mun. Bucureşti, fără antecedente penalese vor adresa oricărei
secţii de poliţie din mun. Bucureşti,
indiferent de locul de domiciliu/reşedinţă;

- Persoane fizice născute în alte judeţe, fără antecedente penale şi domiciliate/cu reşedinţa în Bucureştise vor adresa unităţii de poliţie pe raza cărora au domiciliul/reşedinţa.

b)în termen de 3 zile lucrătoare, pentru:

- persoanele fizice – cetăţeni români, cu antecedente penale – născute/domiciliate/cu reşedinţa în mun. Bucureşti;

- persoanele fizice – cetăţeni români, născuţi în străinătate – cu domiciliul/reşedinţa în mun. Bucureşti;

- persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi – cu domiciliul/viză de şedere în termen în mun. Bucureşti.

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va desfăşura la:

- Secţia 1 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 1;

- Secţia 8 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 2;

- Secţia 12 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 3;

- Secţia 14 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 4;

- Secţia 17 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 5;

- Secţia 21 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 6.

Compartimentele de Cazier Judiciar, după următorul program de lucru cu publicul:

Luni: 0800– 1300;

Marţi: 1300– 1800;

Miercuri: 0800– 1300;

Joi: 1300– 1800;

Vineri: 0800– 1300.

2. Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

a)buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/ reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti;

b)cererea tip, completată cu datele de stare civilă şi semnată;

c)timbre fiscale în valoare de 2 RON;

d)dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON;

e)procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetăţenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;

f)dovada calităţii persoanei care solicită certificat de cazier judiciar pentru o persoană condamnată, pentru dosarul de graţiere individuală (împuternicire avocaţială – pentru avocat, certificat de naştere – pentru copii, certificat de căsătorie – pentru soţ/soţie, etc.), dacă este cazul;

(2) Toate documentele de la literele a) – f) vor fi prezentate în original;

(3) Documentele de la literele e) şi f) se vor reţine în original dacă sunt emise doar pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care sunt emise şi pentru alte scopuri, se va reţine câte o copie a acestora, care se va ataşa cererilor depuse.

3. Taxa de eliberare:

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

- prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România;

În funcţie de sectorul de domiciliu/reşedinţă, conturile în care se va achita taxa de eliberare şi codul unic de identificare sunt următoarele:

- RO22TREZ70120330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 1;

- RO44TREZ70220330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 2;

- RO66TREZ70320330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 3;

- RO88TREZ70420330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 4;

- RO13TREZ70520330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 5;

- RO35TREZ70620330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 6;

- C.U.I. – 8609468.

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

Sursa:
[ www.politiaromana.ro ]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe