Carte de identitate

Tipărire

Obtinerea CI la implinirea varstei de 14 ani:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
 • fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

La expirarea termenului de valabilitate, preschimbare, schimbare de nume:

 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate;
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila (original si copie);
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie);
 • Certificatul de deces al sotului, sotiei (original si copie);
 • Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);
 • Timbru fiscal in valoare de 4 leu;

În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
 • ertificatul de nastere;
 • certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
 • hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 4 lei.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

In cazul furtului, pierderii, distrugerii:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;
 • certificatul de nastere,original si copie;
 • certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
 • hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
 • dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
 • un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în România;
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 • hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;
 • actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei;
 • chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire, în valoare de 41 lei;

Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate, original si 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
 • certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile române);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate.

Sursa:

[www.depabd.mai.gov.ro]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe