Permis de conducere

Tipărire

In cazul expirării, pierderii, furtului sau modificării datelor privind deţinătorul

DOCUMENTE NECESARE:

 • actul de identitate (original şi copie );
 • fişa deţinătorului permisului de conducere, care poate fi completată de mînă.
 • permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita în original, după caz;
 • declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare – după caz;
 • contravaloare permis de conducere – 68 lei (CEC sau BCR);
 • documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotărâre de divorţ, etc.)
 • fişa medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă preschimbarea se solicită după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

PRESCHIMBAREA PERMISUL DE CONDUCERE – ROMÂNESC

In cazul cetăţenilor români care au domiciliul în Romania şi se află temporar în străinatate.

Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

 • actul de identitate – titular permis de conducere (copie);
 • permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita în original, după caz;
 • declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare – după caz – completata de titular;
 • contravaloare permis de conducere – 68 lei;
 • documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotărâre de divorţ, etc.) – după caz;
 • fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat, în faţa unui funcţionar diplomatic;
 • actul care atesta starea de sănătate, precum şi două fotografii de data recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;
 • declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;

Pentru eliberarea unui permis nou candidatii trebuie sa sustina examen.Pentru prezentarea la examen candidatii trebuie sa completeze un dosar.

Dosarul de examinare trebuie să contină următoarele documente:

 • cererea-tip, semnată de candidat;
 • fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată;
 • certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
 • copia actului de identitate valabil;
 • chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere;
 • copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație; sau
 • originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obținute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obținerea unor noi categorii/subcategorii;
 • documente care să facă dovada domiciliului sau reședinței în România, în cazul străinilor, ori a rezidenței normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;
 • declarație notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat — numai pentru străinii și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;
 • acordul scris al părinților, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidații cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani care solicită obținerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 și/sau B1;


Sursa:

[www.prefecturabucuresti.ro]

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe