Autorizare provizorie

Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente - autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului;
b) dovada încheierii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei – 8 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu – 40 lei (se achita la ghişeu);
g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele provenite din afara UE la care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

Informatii utile

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe