Radiere auto

Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:

  1. vehicul dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
  2. scoaterea definitivă din România a vehiculului;
  3. declararea furtului vehiculului;

 Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita şi radierea din circulaţie la cerere, făcând dovada deţinerii unui spatiu în vederea depozitarii acestuia. Această radiere nu permite şi scoaterea din evidenţa fiscală.


Documentele în baza cărora se poate solicita radierea vehiculelor sunt următoarele :

  • certificat de înmatriculare – original (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare) ;
  • plăcuţe cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul plăcilor cu număr de înmatriculare) ;
  • cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993),
  • fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală,
  • documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii (dezmembrare, export, furt, depozitare in spatiu propriu).
  • document de identitate (original si copie);
  • trei exemplare certificat de radiere completat.

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

Informatii utile

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe