Certificat inmatriculare auto

Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare auto

Certificat de inmatriculare

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului;

b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” (original si copie) – daca modificările se referă la vehicul;

c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;

d) vechiul certificat de înmatriculare - original;

e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;

f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.


Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

Informatii utile

Acest site foloseste cookie-uri pentru o experiență plăcută de navigare Aflați mai multe